FENCZ GYÖRGYNÉ
intézményvezető
LÁZÁR ANDRÁS
intézményvezető-helyettes
informatika
SZABÓNÉ GÁBOR ANIKÓ
intézményvezető-helyettes
német
 nyelv
JAKUS GYÖNGYI
tagozatvezető esti tagozat
matematika, kémia
BENEDEKNÉ FODOR ÁGNES
iskolapszichológus
BARÓCSINÉ Dr. KIRILOVA SZTEFKA
angol nyelv
CZENTYE SZILVIA
angol nyelv
FARAGÓ ORSOLYA
magyar nyelv és irodalom
FARKASNÉ HAUBER ANNA
matematika, testnevelés
ARKAS ZOLTÁN
testnevelés
FAZEKAS ANDRÁS
történelem
FODOR ANDREA
biológia
FOGARASI TILDA
francia nyelv
GÉCZY ANDREA
ének-zene
GODA ZSUZSA
rajz, művészettörténet
GUTMAYER HELGA
angol-, német nyelv
GÁL FERENC
testnevelés
GÖRHÖNY BENCE
testnevelés, történelem
HARMATI GÁBOR
német-, orosz nyelv, földrajz
HORVÁTH TAMÁS
földrajz, biológia
HUBERNÉ HARASZTI CECÍLIA
német nyelv, művészettörténet
GÉMES ANGÉLA
fizika
KÖKÉNY ILDIKÓ
angol nyelv
LANTOS DÓRA
matematika, magyar nyelv
LAKATOS ORSOLYA
matematika, fizika
MARSI MARIETTA
könyvtár
NAGYISTÓK TIBOR
média
NESZTINGER MÁRIA
magyar nyelv, történelem
PÁL KATALIN
JANKECH VIOLETTA (GYED)
magyar, pedagógia
PILÁR NÓRA
angol nyelv
PÉTERFFI ERZSÉBET
matematika, informatika
ROSTA VIKTOR
angol nyelv
SASS KLÁRA
angol nyelv
SCHNEIDER KRISZTINA
német nyelv
SZARKA LAJOS
földrajz, biológia
SELÉNYINÉ HEIM JUDIT
kémia, olasz nyelv
SZAKÁCS DÉNES
kémia
SZÉCSI MÁRIA
informatika, fizika
SZÉKELY-KÉKEDI KINGA
angol nyelv
TUGYINÉ CZINKOTAI KRISZTINA
matematika, fizika
TŐKÉSNÉ PÓZNA GABRIELLA
magyar nyelv, média
VALKÓ KRISZTINA
német nyelv
TURÁK DIÁNA
matematika
VARGA PÉTER
magyar nyelv, történelem, társadalomismeret
dr. VARGA RENÁTA
történelem
VÖRÖSMARTY BALÁZS
matematika, informatika
VELENCEINÉ Dr. BIERBAUER ZSUZSANNA
angol nyelv
WESZELY KINGA
magyar nyelv, média