NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Médiagyakorlat tematikája

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (haladó vagy újrakezdő csoport, a csoportba besorolás 2021. májusában szintfelmérő alapján történik)

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német, francia vagy olasz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: média vagy magyar irodalom vagy történelem.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket. A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy történelem) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:
A választott tantárgy feladatainak megoldására, illetve a média és magyar irodalom választása esetén az előzetes feladatok bemutatására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Angol nyelv oktatása nem kezdő szintről, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható angol , német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: biológia vagy fizika vagy kémia.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgyból kapnak kérdéseket és feladatokat. A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap Megjegyzés rovatába kérjük beírni. Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (biológia vagy fizika vagy kémia) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:

A választott tantárgy feladatainak megoldására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható angol , német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Német

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2021. december 6.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 02 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 03 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2021. február 19.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2021. január 16. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2021. január 20. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2021. március 6., 7. 9:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Elutasítjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2020. november 23. (hétfő) 17:30 órától
Nyílt napok diákok és szülők számára: 2020. november 24. és november 25. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő: Nyolcadikosoknak magyar nyelvből, matematikából illetve igény szerint idegen nyelvekből (német, angol) előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő 2020. október 18.
Az első foglalkozás időpontja magyarból és matematikából: 2020. november 3., kedd 15:00 óra, angol nyelvből: 2020. november 5., csütörtök, 15:00 óra.

Felvételi pontok számítása:

Általános iskolai 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi átlag:
átlag * 10 pont (max 50 pont) – készségtantárgyak nélkül

Írásbeli magyar: max 50 pont
Írásbeli matematika: max 50 pont
Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont
(02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)

Szóbeli: max 50 pont

Összesen: 200 pont

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!